Thành tựu nghiên cứu nổi bật

Nghiên cứu, khảo sát lập dự án chọn địa điểm cảng biển nước sâu và khu công nghiệp Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi-Công trình khoa học công nghệ nổi bật của Viện Vật lý thành phố Hồ Chí Minh

Vào cuối những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX, miền Trung vẫn là khu vực lạc hậu, kém phát triển và cô lập về kinh tế. Đây là một lỗ hổng cho sự mất ổn định và thống nhất của nền kinh tế nước nhà. Trong khi đó trên thế giới, các nước phát triển và đang phát triển đã lợi dụng triệt để và ra sức phát huy tính ưu việt của các khu vực kinh tế vùng duyên hải và hệ thống cảng biển nước sâu để tăng khả năng hội nhập, giao lưu và phát triển nền kinh tế.

Trước bối cảnh đó, tập thể các nhà khoa học phòng Thủy hải văn công trình thuộc Phân Viện Vật lý tại Tp. Hồ Chí Minh (thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia) nay là Viện Vật lý Tp. Hồ Chí Minh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đề xuất sáng tạo một chương trình nghiên cứu mới các quy luật về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội nhằm tìm ra các khu vực xây dựng cảng biển nước sâu và khu kinh tế tổng hợp dọc duyên hải miền Trung. Với nhãn quan khoa học và tư duy xuất sắc, tập thể các tác giả đã hình thành nên công trình “Nghiên cứu, khảo sát lập dự án chọn địa điểm cảng biển nước sâu và khu công nghiệp Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi”. Kết quả công trình đã đưa ra một tổ hợp các số liệu về các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội dựa trên các phương pháp nghiên cứu hiện tại của các nước tiên tiến (Nga và Mỹ). Công trình đã dẫn ra các quy luật về điều kiện tự nhiên trên biển và trên đất liền làm cơ sở và luận cứ khoa học để đưa đến một phát hiện quan trọng là Dung Quất có đầy đủ điều kiện để xây dựng một tổ hợp cảng biển nước sâu và khu công nghiệp phức hợp. Kết luận trên đã đặt nền móng cho sự ra đời của cảng biển nước sâu Dung Quất, làm thay đổi bộ mặt của tỉnh Quảng Ngãi một cách sâu sắc, toàn diện và lâu dài, làm cơ sở để Đảng và Nhà nước đưa ra các quyết định xây dựng các khu kinh tế ven biển và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đưa miền Trung thành một vùng đại công nghiệp có quy mô chưa từng có trong lịch sử góp phần vào sự ổn định về kinh tế - xã hội của đất nước.

Công trình “Nghiên cứu, khảo sát lập dự án chọn địa điểm cảng biển nước sâu và khu công nghiệp Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi” của tập thể các nhà khoa học Phòng Thủy Hải văn Công trình đã nhận được đánh giá cao của Thủ Tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan hợp tác và các tập đoàn lớn của nước ngoài. Công trình đã nhận các giải thưởng:

  • Giải thưởng Khoa học năm 1995 do Hội đồng Khoa học Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia tặng ngày 05/05/1995 (20 triệu đồng).
  • Giải thưởng về thành tích nghiên cứu, phát hiện và đề xuất chọn địa điểm xây dựng cảng biển nước sâu và khu công nghiệp Dung Quất -  tỉnh Quảng Ngãi góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tặng ngày 31/03/2004 (20 triệu đồng).

Công trình có Giấy chứng nhận đăng ký kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ số 96 – 91 -099/KQ do Trung tâm Thông tin – Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường cấp ngày 13/05/1996.

TS. Trương Đình Hiển (Viện Vật lý Tp.HCM)  báo cáo Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến đi thị sát Dung Quất ngày 19/09/1994

TS. Trương Đình Hiển (Viện Vật lý Tp.HCM)  báo cáo dự án cảng biển nước sâu Dung Quất tại UBND tỉnh Quảng Ngãi trước các tập đoàn đầu tư nước ngoài.

Đoàn cán bộ Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thăm khu kinh tế Dung Quất (2003) – người đứng thứ hai từ phải qua là GS. Đặng Vũ Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia

Nguồn tin: Viện Vật lý TP.Hồ Chí Minh
Xử lý tin: Thanh Hà

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: thongtin@vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".