Thành tựu nghiên cứu nổi bật

Một số kết quả nổi bật của Trung tâm Thông tin – Tư liệu trong hoạt động phục vụ công tác quản lý và nghiên cứu khoa học

Trung tâm Thông tin Tư liệu được thành lập vào ngày 12/10/1982 theo Quyết định số 595/VKH-TTCB ngày 12/10/1982 của Viện trưởng Viện KHVN (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Trung tâm có chức năng: Là đơn vị đầu mối quản lý và cung cấp thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm phục vụ công tác quản lý và nghiên cứu khoa học, công nghệ của Viện Hàn lâm.

Trong thời gian qua, Trung tâm tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

  • Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác các nguồn thông tin và cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;
  • Hiện đại hóa hệ thống thông tin khoa học và công nghệ: xây dựng thư viện điện tử cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ của Viện Hàn lâm và các đơn vi trực thuộc;
  • Thông tin tuyên truyền về các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, quảng bá sản phẩm khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm.

TT thong tin tu lieu anh 2
Hội thảo Việt Nam – Hàn Quốc: Áp dụng tính toán hiệu năng cao
trong nghiên cứu và thông tin khoa học

Trong quá trình hoạt động, Trung tâm đã đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

Xây dựng, quản lý và khai thác các CSDL thông tin KHCN

  • CSDL SCIDOC tiếng Việt và CSDL SCIDOC tiếng Anh: tập hợp các công trình nghiên cứu của cán bộ thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN, đã được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước, sách, các tuyển tập báo cáo hội thảo, hội nghị. Số lượng biểu ghi của các CSDL này đã lên tới 23.000 biểu tiếng Việt và 10.000 biểu tiếng Anh.
  • CSDL STDOC: tập hợp các kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm KHCNVN; luận văn, luận án sau đại học của các cán bộ trong Viện Hàn lâm với số lượng biểu ghi hiện có 2.097 biểu.
  • CSDL ảnh: tập hợp các ảnh tư liệu về các hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm từ ngày thành lập đến nay và của các đơn vị trực thuộc. Số lượng biểu ghi của CSDL này là 17.637 ảnh (bao gồm ảnh số hóa và ảnh tư liệu).
  • Các CSDL này được bảo quản, lưu trữ và cập nhật trên website của Trung tâm http://www.isivast.org.vn

Hoạt động thông tin tuyên truyền: Trung tâm chủ động, tích cực triển khai các hoạt động như chụp ảnh, quay video phục vụ hội nghị, hội thảo, tham gia các triển lãm KHCN v.v... phát tin, bài kịp thời, phản ánh đầy đủ các hoạt động của Viện Hàn lâm trên các phương tiện thông tin đại chúng khi có yêu cầu Viện.

Hoạt động thư viện: Hiện nay, Thư viện có số lượng tạp chí lưu giữ là 652 tên tạp chí La tinh, 144 tên tạp chí Slavơ và gần 20.000 đầu tên sách khoa học và công nghệ. Với số lượng tư liệu phong phú cùng với hệ thống máy tính được nối mạng, Thư viện đã làm tốt công tác phục vụ bạn đọc tới khai thác tài liệu tại phòng đọc.

Bên cạnh việc duy trì tốt hoạt động Thư viện truyền thống, Trung tâm đã tập từng bước xây dựng Thư viện điện tử. Từ tháng 8/2009, sau một năm xây dựng, Thư viện số đã đi vào hoạt động đánh dấu một bước phát triển mới: Ứng dụng công nghệ số trong quản lý và khai thác nguồn thông tin tư liệu. Với Dự án “Mua tạp chí KHCN nước ngoài giai đoạn 2011-2015”, nguồn tài nguyên điện tử trực tuyến của Thư viện số đã được bổ sung một lượng đáng kể. Hiện tại, nguồn tài nguyên của thư viện số có các CSDL tạp chí KHCN chất lượng cao như: ScienceDirect Freedom Collection, SpringerLink, ACS (The American Chemical Society), AIP (American Institute of Physics) và APS (American Physical Society), IOP (Institute of  Physics), ProQuest Central.  Hiện có 19 đơn vị thuộc Viện Hàn lâm đã được cấp quyền truy cập qua địa chỉ IP tĩnh và 3326 cán bộ trong Viện đã được cấp quyền truy cập trực tiếp vào Thư viện số. Cùng với nguồn tài nguyên phong phú và được bổ sung hàng năm, Thư viện số hoạt động hiệu quả, thuận tiện đáp ứng nhu cầu thông tin KHCN của cán bộ khoa học trong Viện Hàn lâm. Trong những năm qua, số lượng người truy cập vào Thư viện số ngày càng nhiều. Chỉ tính trong năm 2013, đã có 97.477 lượt người truy cập và download. Trong đó, CSDL ScienceDirect có số lượng truy cập và download nhiều nhất là 79.096 lượt.

TT thong tin tu lieu anh 1
Tài nguyên điện tử được tổ chức quản lý theo chủ đề trên thư viện số

Năm 2014, do khó khăn về kinh phí, một số CSDL đã tạm cắt quyền truy cập. Trung tâm đang tiến hành thương thảo với các nhà xuất bản để mua quyền truy cập các CSDL với giá thấp hơn và ổn định trong nhiều năm, phù hợp với nguồn kinh phí hiện có.

Những kết quả nổi bật nêu trên chứng tỏ sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng của tập thể các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm; đã khắc phục mọi khó khăn, vượt qua nhiều thử thách để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Trung tâm Thông tin - Tư liệu từng bước ổn định và phát triển.

 Nguồn tin: Trung tâm Thông tin-Tư liệu
Xử lý tin: Bích Diệp

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: thongtin@vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".