Thành tựu nghiên cứu nổi bật

Những thành tựu nổi bật của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Năm 1985, Trung tâm Sinh thái và Tài nguyên sinh vật được tách ra từ Viện Sinh học với mục tiêu tăng cường công tác nghiên cứu cơ bản về động thực vật và các hệ sinh thái điển hình của nước ta. Sau 5 năm, trên cơ sở Trung tâm Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện STTNSV) được thành lập theo Quyết định số 65CT/HĐBT ngày 5/3/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Chức năng của Viện là điều tra, nghiên cứu, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật và các hệ sinh thái điển hình nhằm góp phần đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống con người về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng; qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; giáo dục đào tạo cán bộ về sinh thái và tài nguyên sinh vật.

 Trên cơ sở chức năng đó, Viện STTNSV đã xác định những nhiệm vụ chính của Viện bao gồm:

  • Nghiên cứu hệ thực vật và động vật Việt Nam.
  • Điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên sinh vật tạo cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý các loài có giá trị khoa học, kinh tế và bảo tồn.
  • Tiến hành các nghiên cứu về cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái ở Việt Nam phục vụ cho việc quan trắc và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
  • Nghiên cứu cải tạo môi trường và xây dựng kế hoạch phát triển bền vững cho tương lai.
  • Đào tạo cán bộ khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật.

Qua 24 năm kể từ ngày thành lập, với nhiệt tình công tác cao của nhiều thế hệ cán bộ, Viện STTNSV đã đạt được những thành tích đáng kể. Viện đã chủ trì thực hiện, các cán bộ của Viện đã chủ nhiệm và tham gia thực hiện nhiều đề tài cấp nhà nước và các cấp bộ ngành. Hàng năm, các cán bộ của Viện đã công bố được nhiều bái báo trên các tạp chí có uy tín. Riêng năm 2013, số bài báo đăng trong các tạp chí thuộc danh sách SCI là 18, số bài báo đăng trong các tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded là 33, số bài báo đăng trong các tạp chí, sách nước ngoài không thuộc danh sách SCI nhưng có mã số quốc tế ISSN hoặc ISBN là 28, số bài báo đăng trên 12 tạp chí quốc gia và các ấn phẩm khác do Viện HLKHCNVN xuất bản là 16. Từ năm 2005, Viện thường xuyên tổ chức 2 năm 1 lần Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Năm 2013, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã được tổ chức thành công với 400 cán bộ khoa học tham gia, trong đó có 372 người Việt Nam và 28 người nước ngoài.

Ảnh Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Ngoài công tác nghiên cứu, Viện STTNSV còn là cơ sở đào tạo trên đại học. Hàng năm, Viện tuyển sinh khoảng 20 nghiên cứu sinh và trên 50 học viên cao học. Công tác đào tạo có uy tín và các chứng chỉ, bằng được các đối tác nước ngoài công nhận. Từ năm 2006, theo Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006, Viện được giao nhiệm vụ là một trong 4 Cơ quan khoa học CITES Việt Nam.

Các đóng góp của Viện STTNSV đã được ghi nhận trong một số giải thưởng có giá trị. nhiều nhà khoa học của Viện là đồng tác giả của công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2003: "Nghiên cứu chiết xuất artemisinin từ cây Thanh hao hoa vàng Việt Nam và chuyển hóa thành các dẫn chất có hoạt tính mạnh hơn để chữa sốt rét kháng thuốc". Viện STTNSV cũng là đồng tác giả của công trình được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005: “Công trình trồng cây che chắn và cây bóng mát tại Quần đảo Trường Sa”. Tuy nhiên, tiêu biểu nhất là Viện đã chủ trì thực hiện cụm công trình "Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam" và "Sách Đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam". Đây là cụm công trình vừa có ý nghĩa thiết thực cho công tác quản lý, sử dụng, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên sinh vật của nước nhà, vừa là đóng góp đáng kể vào nỗ lực chung của giới khoa học tự nhiên toàn cầu trong việc nghiên cứu để tăng cường hiểu biết thế giới tự nhiên phục vụ sự phát triển bền vững và sự tồn tại của loài người trên trái đất. Giá trị của các công trình này đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng việc trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ vào năm 2010.

Nguồn tin: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Xử lý tin: Thanh Hà

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: thongtin@vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".