Thành tựu nghiên cứu nổi bật

Viện Toán học, trên đà phát triển

Được thành lập năm 1969 với quyết định do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký, tới năm nay Viện Toán học đã có bề dày 45 năm hoạt động. Với xuất phát điểm chỉ là một nhóm nhỏ các cán bộ trẻ nhưng được lãnh đạo bởi hai nhà toán học xuất sắc là Lê Văn Thiêm và Hoàng Tụy, tới nay Viện Toán học đã có một lực lượng nghiên cứu khoa học hùng hậu, là đơn vị có tiềm năng nghiên cứu toán học mạnh nhất trong toàn quốc. Giáo sư Lê Văn Thiêm và Giáo sư Hoàng Tụy là hai nhà toán học được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Kỹ thuật đợt đầu tiên, năm 1996.

Một số thành tựu của Viện Vật lý trong nghiên cứu cơ bản về vật lý hiện đại

Viện Vật lý được thành lập theo quyết định số 25/CP ngày 05/02/1969 của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký, là một trong những đơn vị đầu tiên của Viện Khoa học Việt Nam nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ chính và cũng là thế mạnh của Viện Vật lý là tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học cơ bản, nhằm tiếp cận những thành tựu hiện đại của vật lý trên thế giới, giúp định hướng cho các lĩnh vực nghiên cứu công nghệ, góp phần nâng cao trình độ khoa học và công nghệ nước nhà. Hàng năm, các cán bộ của Viện Vật lý công bố hơn 100 công trình khoa học, trong đó khoảng 50% là các bài báo trên các tạp chí vật lý thuộc danh mục ISI, chủ yếu thuộc các lĩnh vực: vật lý lý thuyết, vật lý tính toán, vật lý hạt nhân, vật lý laze và quang phổ.

Một số thành tựu nghiên cứu khoa học nổi bật của Viện Hóa học trong quá trình xây dựng và phát triển

Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 230/CP ngày 16/9/1978 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam với chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực hóa học và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên trên 20 năm thành lập và phát triển

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên được thành lập ngày 05/03/1990 theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ). Trải qua hơn 20 năm thành lập và phát triển, đến nay Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên tự hào là đơn vị đã tham gia từ ngày đầu thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các hoạt động nghiên cứu chính và một số thành tựu của Viện Cơ học

Ngày 10 tháng 4 năm 1979, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 147/CP thành lập Viện Cơ học trên cơ sở Phòng Cơ học thuộc Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).  Khi đó Viện Cơ học do GS.VS. Nguyễn Văn Đạo làm Viện trưởng, có 40 cán bộ, trong đó có 2 TSKH, 6 TS và 27 CN, KS với 4 phòng nghiên cứu. Cơ sở làm việc lúc đó là 2 dãy nhà cấp 4 tại Đồi Thông, Núi Cung, Phố Hoàng Hoa Thám. Với sự bắt đầu như vậy, 35 năm qua, Viện Cơ học đã phấn đấu để trở thành cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực cơ học với 12 phòng chuyên môn, 01 phòng QLTH, 01 đơn vị 35 và 01 Công ty 68 với 121 cán bộ trong đó có 11 GS, PGS; 29 TSKH và TS, NCVC, KSC;38 ThS; 44 CN và KS.

Những thành tựu nổi bật của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Năm 1985, Trung tâm Sinh thái và Tài nguyên sinh vật được tách ra từ Viện Sinh học với mục tiêu tăng cường công tác nghiên cứu cơ bản về động thực vật và các hệ sinh thái điển hình của nước ta. Sau 5 năm, trên cơ sở Trung tâm Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện STTNSV) được thành lập theo Quyết định số 65CT/HĐBT ngày 5/3/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Chức năng của Viện là điều tra, nghiên cứu, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật và các hệ sinh thái điển hình nhằm góp phần đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống con người về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng; qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; giáo dục đào tạo cán bộ về sinh thái và tài nguyên sinh vật.

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: thongtin@vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".