Tập thể - cá nhân tiêu biểu

10 năm - một chặng đường xây dựng và phát triển của Phòng Sinh vật phù du biển–Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tập thể nghiên cứu Sinh vật phù du biển là đơn vị nghiên cứu khoa học về sinh vật phù du (plankton) được tách ra từ phòng Nguồn lợi thủy sinh. Ngay từ những ngày đầu tiên của năm 1999, với diện tích 12m2 vừa là phòng làm việc vừa là phòng thí nghiệm với 3 cán bộ bao gồm 2 thạc sĩ  và 1 cử nhân, lúc đó tổ trưởng là ThS Nguyễn Ngọc Lâm. Sau 4 năm hoạt động, Viện Hải Dương Học, đã thành lập Phòng Sinh vật phù du Biển theo Quyết định số 34/QD-HDH ngày 28 tháng 03 năm 2003 và giao cho TS. Nguyễn Ngọc Lâm làm trưởng phòng với nhân sự cho đến nay bao gồm 7 biên chế và 1 hợp đồng dài hạn và 1 hợp đồng ngắn hạn, trong đó có 1 GS (TS, NCVCC), 1 PGS (TS, NCVC), 1 TS (NCVC), 3 ThS, 2 CN và 1 Nghiên cứu sinh.

Điển hình tiêu biểu về nghiên cứu ứng dụng triển khai của Trung tâm Phát triển kỹ thuật và Công nghệ

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất đỏ Bazan của Cao nguyên Việt Nam, cô gái trẻ Nguyễn Thị Ngọc Diễm đã có ước mơ trở thành nhà nghiên cứu các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật giúp cho nông dân Việt Nam tạo ra được sản phẩm có giá trị gia tăng làm giàu cho người nông dân luôn chịu vất vả một nắng hai sương.

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: thongtin@vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".