Tập thể - cá nhân tiêu biểu

Phòng Địa lý tổng hợp – Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh

Tập thể cán bộ nghiên cứu khoa học Phòng Địa lý Tổng hợp thuộc Viện Địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh gồm 05 người với cơ cấu nhân sự: 02 PGS. TS, 02 ThS, 01 KS thuộc các lĩnh vực chuyên môn Địa chất trầm tích, Môi trường, Địa lý, Trắc địa bản đồ.

Tập thể nghiên cứu luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của Phòng: Nghiên cứu điều tra cơ bản đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường làm cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng lãnh thổ; Nghiên cứu đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

Trong những năm qua với mục tiêu xây dựng và phát triển một tập thể nghiên cứu vững mạnh, Phòng đã cố gắng phấn đấu hòan thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp những thành tích đáng kể trong công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai. Tập thể cán bộ nghiên cứu Phòng Địa lý tổng hợp đã đề xuất, chủ trì, tổ chức thực hiện và hợp tác với các Viện, trường Đại học trong và ngoài nước cũng như địa phương các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai và đào tạo.

Tập thể nghiên cứu đã tổ chức thực hiện 09 đề tài hợp tác quốc tế với Cục Địa chất Nhật Bản (GSJ/AIST), Đại học Niigata, Nagoya, Komazawa, Asian Arsenic Network (Nhật Bản); Đại học bang North Carolina (NCSU, Hoa Kỳ); Đại học Bremen và United Nations (Đức); Đại học Tongji (Trung quốc); và WWF Greater Mekong Programme (Pháp). Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu này đã tổ chức 05 hội thảo quốc tế và góp phần đào tạo sau đại học cho Việt nam và nước ngoài.

Về nghiên cứu khoa học trong nước, một số đề tài nghiên cứu tiêu biểu đã được tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt như: 04 đề tài NAFOSTED, 06 đề tài nghiên cứu cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, gồm 02 đề tài 7 hướng ưu tiên, 03 đề tài ứng dụng triển khai hợp tác với địa phương, 01 đề tài hỗ trợ cán bộ khoa học trẻ; 03 đề tài cấp tỉnh.

Cùng với công tác nghiên cứu, một số thành viên trong tập thể nghiên cứu còn tham gia giảng dạy hướng dẫn và đào tạo sau đại học cho trường Đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh.

Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trong các hội nghị và xuất bản trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Trong khoảng thời gian 5 năm gần đây, đã xuất bản: 09 bài báo trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI, 02 bài báo thuộc danh mục SCI-E, 08 chuyên khảo quốc tế; 05 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm KHCN VN.

Các kết quả nghiên cứu đã đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, làm cơ sở khoa học cho định hướng khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Kết quả này đã góp phần dự báo các tai biến địa chất và môi trường,  được đánh giá cao và các địa phương đã ứng dụng triển khai vào thực tế. Ngoài ra, còn góp phần quan trọng trong công tác giáo dục đào tạo nâng cao nguồn nhân lực và hợp tác nghiên cứu khoa học của Viện Địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh.

Tập thể Phòng Địa lý tổng hợp đã đạt được các danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở của Viện Địa lý tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh vào các năm 2010, 2011, 2012 và 2013. Đặc biệt đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Viện Hàn lâm KHCN VN các năm 2010 và 2012.

Một số hình ảnh trong quá trình nghiên cứu của Phòng:

dlyhcm1
Công trình xử lý nước huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

dlyhcm2
Khảo sát địa chất ven biển Cà Mau      

                                                    
                         

Nguồn tin: Viện Địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh

               Xử lý tin: Mai Lan                                                    

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: thongtin@vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".