Tập thể - cá nhân tiêu biểu

Phòng Nguồn lợi thủy sinh vật: Tập thể lao động xuất sắc trong nhiều năm của Viện Hải dương học

Phòng Nguồn lợi thủy sinh vật được thành lập theo Quyết định số 24/HDH-QĐ ngày 20 tháng 01 năm 1994 của Viện Trưởng Viện Hải dương học. Phòng có nhiệm vụ: Điều tra nghiên cứu cơ bản về chuyên ngành thủy sinh vật học; nghiên cứu sinh học sinh thái của các loài thủy sinh vật nhằm mục tiêu quản lý và phát triển bền vững nguồn lợi; tham gia nghiên cứu đặc trưng của các hệ sinh thái biển và cơ sở khoa học cho bảo tồn thiên nhiên biển. Hiện phòng gồm có 09 cán bộ, trong đó: 01 PGS.TS, 01 TS, 02 NCS, 02 Thạc sĩ và 03 Cử nhân.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, phòng đã tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và gặt hái được nhiều thành tựu. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 5 năm từ 2009-2013, phòng Nguồn lợi thủy sinh vật đã chủ trì 19 đề tài và dự án các cấp, trong đó có 01 đề tài Độc lập cấp Nhà nước, 01 đề tài NCCB, 02 đề tài cấp Bộ NN & PTNT, 05 đề tài cấp Cơ sở, 02 dự án quốc tế và 08 đề tài, hợp đồng với các Sở, ngành các địa phương. Tổng kinh phí đạt khoảng 24,3 tỷ đồng, trung bình 4,86 tỷ đồng/năm và 0,54 tỷ đồng/người/năm. Kết quả nghiệm thu của tất cả các đề tài đã tổng kết đều đạt từ loại khá trở lên.

Trong giai đoạn nói trên, phòng đã xuất bản 60 bài báo khoa học, trong đó có 05 bài trên tạp chí Quốc tế ISI hoặc SCI, 07 bài trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị quốc tế khác và 48 bài báo trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị khoa học trong nước. Trung bình đạt 12 bài báo/năm. Ngoài ra, phòng có 02 cán bộ tham gia giảng dạy cao học và đại học tại các trường đại học trong nước như ĐHKH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH KHTN và Sư Phạm Tp. HCM, ĐH Đà Lạt; hướng dẫn 02 Tiến sĩ, 03 NCS và 06 Thạc sĩ tại các cơ sở đào tạo nói trên và tại Viện Hải dương học.

Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, phòng đã tích cực, chủ động triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế, mang lại hiệu quả khoa học, kinh tế, xã hội cao như: Đề xuất các giải pháp phòng ngừa cá dữ tấn công đã được triển khai tại Quy Nhơn - Bình Định, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa cá dữ tấn công người, phát triển du lịch tại địa phương; Hoàn thiện quy trình phục hồi san hô cứng và hướng dẫn kỹ thuật về việc phục hồi rạn san hô cho các khu bảo tồn biển. Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt đề tài cấp tỉnh nhằm ứng dụng và triển khai công nghệ này cho các cơ quan quản lý và đơn vị doanh nghiệp phục hồi rạn san hô trên địa bàn tỉnh từ năm 2014-2015; Thiết lập và triển khai các mô hình quản lý tài nguyên rạn san hô với sự tham gia của các bên liên quan tại Ninh Thuận; Là đơn vị đầu tiên thiết lập và xây dựng cơ chế quản lý tài nguyên dưới dạng các khu duy trì nguồn giống thủy sản (Fisheries refugia) ở Việt Nam, đây là một phương thức tiếp cận mới trong quản lý nghề cá bền vững trên thế giới hiện nay.

Để có được kết quả trên, phòng luôn có định hướng rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ trong phòng, đồng thời có sự giám sát, đôn đốc thường xuyên nhằm quyết tâm xây dựng phòng là luôn một Tập thể lao động xuất sắc. Nhờ đó số lượng đề tài cũng như kinh phí và số lượng công trình xuất bản đều tăng theo từng năm. Phòng cũng đạt mục tiêu 100% cán bộ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, quy định, kỹ luật lao động, có lối sống văn minh lành mạnh, tham gia đầy đủ các hoạt động văn nghệ, thể thao và các phong trào khác do Viện Hải dương học và Viện HLKHCNVN phát động, tổ chức.

Với mọi nỗ lực phấn đấu không ngừng trong suốt thời gian qua, phòng Nguồn lợi thủy sinh vật là đơn vị duy nhất đến nay đạt Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Viện Hải dương học trong năm liên tiếp từ 2009-2013. Tập thể Lao động xuất sắc cấp Viện HLKHCNVN năm 2012. Phòng có 02 cán bộ là đồng chí Võ Sĩ Tuấn và Hứa Thái Tuyến được Chủ tịch Viện HLKHCNVN trao bằng chứng nhận là đồng tác giả Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN của cụm công trình “Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách đỏ và Danh lục đỏ Việt Nam” năm 2012.
     

hdh1
Cán bộ phòng cố định các tập đoàn san hô cứng xây dựng “Vườn ươm” phục hồi rạn san hô ở khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm vào tháng 4/2012.

hdh2

San hô tại “Vườn ươm” phát triển sau hơn 1 năm ở khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm vào tháng 9/2013.

 

Nguồn tin: Viện Hải dương học
Xử lý tin: Minh Tâm

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: thongtin@vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".