Tiểu ban Khoa học và Công nghệ Biển

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ biển

1. Chủ đề Hội nghị khoa học:

Khoa học công nghệ biển phục vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

2. Nội dung Hội nghị

Các báo cáo khoa học công bố các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ biển của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong 5 năm (2010-2015) từ sau Hội nghị Khoa học Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V và hội nghị kỷ niệm 35 năm thành lập Viện KHCNVN (nay là Viện Hàn lâm KHCNVN)

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: thongtin@vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".