Tiểu ban Đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học

Thông báo số 2 về Hội thảo Khoa học về đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN

Theo Thông báo lần thứ 1 và giấy mời tham dự “Hội thảo Khoa học về đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học” đã được gửi tới các đơn vị, Ban tổ chức Tiểu ban Đa dạng sinh học và các chất có Hoạt tính sinh học đã nhận được các báo cáo tóm tắt. Để hội nghị thành công tốt đẹp và có nhiều công trình công bố trên Tạp chí số dự kiến trong tháng 11, Ban tổ chức lưu ý các mốc thời gian Hội nghị như sau:

Thông báo số 1 Về việc tham gia hội thảo Khoa học về đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1975-2015)

Thực hiện kế hoạch số 292/KH-VHL ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về tổ chức các hoạt động khoa học-công nghệ nhằm kỷ niệm 40 năm thành lập Viện (1975-2015); Theo QĐ số 316/QĐ-VHL ngày 18/3/2015 về việc thành lập Tiểu ban Đa dạng sinh học và Các chất có hoạt tính sinh học giúp Ban tổ chức Hội nghị khoa học kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tổng hợp, sắp xếp các báo cáo, tham luận trong lĩnh vực Đa dạng sinh học và Các chất có hoạt tính sinh học, Tiểu ban Đa dạng sinh học và Các chất có hoạt tính sinh học thông báo đến toàn thể các nhà khoa học trong lĩnh vực về việc tổ chức hội thảo khoa học với các nội dung như sau:

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: thongtin@vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".