Tiểu ban Công nghệ thông tin - Tự động hóa - Công nghệ vũ trụ

Thông báo số 2 về Hội nghị Khoa học kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN của Tiểu ban Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ

Tiểu ban Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ xin thông báo:

 Tiểu ban sẽ xác nhận các Tóm tắt được chấp nhận báo cáo tại Hội nghị qua e-mail trước ngày 31/7/2015.

  • Tiểu ban dự kiến sẽ in tuyển tập Hội nghị, không giới thiệu đăng ở các tạp chí.
  • Đề nghị các tác giả có các Tóm tắt đã được chấp nhận báo cáo tại Hội nghị gửi báo cáo toàn văn về Ban Thư ký của Tiểu ban trước ngày 05/9/2015.
  • Địa chỉ nhận bài: PGS.TS. Nguyễn Việt Khoa. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Mobile: 0947 623 439.

Các lĩnh vực KH&CN báo cáo tại hội nghị:

  • Công nghệ thông tin;
  • Điện tử;
  • Tự động hóa;
  • Công nghệ vũ trụ;
  • Cơ điện tử và Thiết bị khoa học;
  • Cơ học.

Thời gian: ngày 7/10/2015 (Cả ngày thứ Tư)
Địa điểm: Hội trường Viện Công nghệ thông tin, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Kinh phí:
- Hội nghị phí: KHÔNG
- Đại biểu tham dự được hỗ trợ ăn trưa.

Tiểu ban Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: thongtin@vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".