Tiểu ban Công nghệ thông tin - Tự động hóa - Công nghệ vũ trụ

Thông báo số 1 về Hội nghị khao học kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN của Tiểu ban Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ

Trưởng Tiểu ban: GS.TSKH. Dương Ngọc Hải

Phó trưởng Tiểu ban: GS.TS. Nguyễn Đại Hưng, PGS.TS. Thái Quang Vinh

Ủy viên: PGS.TS. Doãn Minh Chung, PGS.TS. Nguyễn Việt Khoa, PGS.TS. Hoàng Thái Lan, GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, PGS.TS. Bùi Đình Trí, PGS.TS. Phạm Anh Tuấn

Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Việt Khoa (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Mobile: 0947623439)

Các lĩnh vực KH&CN báo cáo tại hội nghị:

  • Công nghệ thông tin; Điện tử; Tự động hóa;
  • Công nghệ vũ trụ, Cơ điện tử và thiết bị khoa học; Cơ học.

Thời gian: ngày 7/10/2015 (Cả ngày thứ Tư)

Địa điểm: Hội trường Viện Công nghệ thông tin, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Thời hạn:
-     Hạn nộp tóm tắt:                  30/7/2015     
-     Thông báo nhận b/c:            30/7/2015          
-     Nộp toàn văn:                      30/9/2015
-     Hội nghị:                              7/10/2015
-     Giới thiệu đăng Tạp chí:      30/11/2015

Kinh phí:
- Hội nghị phí: KHÔNG
- Đại biểu tham dự được hỗ trợ ăn trưa.

*  Các báo cáo có chất lượng KH&CN tốt sau khi phản biện sẽ đươc giới thiệu đăng trên một trong 12 tạp chí của Viện Hàn lâm KH&CN.

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: thongtin@vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".