Tiểu ban Công nghệ sinh học

Thông báo số 2 của Tiểu ban Công nghệ sinh học

Theo Thông báo lần thứ nhất và Giấy mời tham dự “Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học 2015” đã được gửi tới các đơn vị trong Viện Hàn lâm, Ban tổ chức Tiểu ban Công nghệ sinh học đã nhận được các báo cáo tóm tắt và phiếu đăng ký tham dự Hội nghị của một số đơn vị. Tiểu ban CNSH rất mong các nhà khoa học của Viện Hàn lâm tiếp tục gửi Abtract và nhiệt tình đăng ký tham dự Hội nghị. Mọi thông tin chi tiết và thủ tục đăng ký tham dự Hội nghị đã được đăng tải trên website của Viện Công nghệ sinh học (www.ibt.ac.vn).

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: thongtin@vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".